13-14 มี.ค.63 เชิญเที่ยวงานแข่งขันแข่งเรือพลีส#1 ” ณ สระเก็บน้ำทุ่งซาฟารี เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง

 

เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือ พลีส#1 ณ.สระเก็บน้ำทุ่งหญ้าซาฟารี อ.รัษฎา จ.ตรัง วันที่ 13-14 มีนาคม 2563              
เพื่อสมทบทุน                                                                                                                                                                                                                                                   
– เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนวัดโคกเลียบ ต.คลองป่ง อ.รัษฎา จ.ตรัง                                                                                                                                                               
– เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สระเก็บน้ำทุ่งหญ้าซาฟารีเขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง

เชิญคุณมาพิสูจน์ ความเร็ว!! ความแรง!! ความทนทาน!! ของเครื่อง Tazawa X Marine

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert