TAZAWA

ความทนทาน ที่มั่นใจได้

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดด้วยเทคโนโลยีดีที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 

เครื่องสูบน้ำ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องเจาะดิน
รถพรวนดิน
รถเกี่ยวข้าว
รถตัดหญ้า

TAZAWA

ความทนทาน ที่มั่นใจได้

 เรามีการพัฒนาคุณภาพถึงขีดสุด ทดสอบแล้ว จนมั่นใจได้ ว่าคุณภาพดีที่สุด เทคโนโลยีดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อนการออกจำหน่าย

ติดต่อเรา