กิจกรรมงานแข่งขัน เรือพลีส เรือหัวตั้ง รายได้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนย่านซื่อ 🤝ขอขอบคุณ ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมงานครั้งนี้ทุกๆท่าน 25-26/2/2566

กิจกรรมงานแข่งขัน เรือพลีส เรือหัวตั้ง รายได้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนย่านซื่อ 🤝ขอขอบคุณ ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมงานครั้งนี้ทุกๆท่าน 25-26/2/2566