5 ทริคการดูแลรักษาเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้น !

1. การตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น หากใช้ไม่บ่อยก็สามารถเติมเท่าที่จะใช้เฉพาะงาน แต่หากใช้เป็นประจำก็ควรเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลในการทำงาน รวมถึงการทำงานต่างๆ ก็ จะไม่ต้องสะดุดอีกด้วย
2.การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เติมจนปริ่ม เสมอกับขอบด้านบนของช่องเติมน้ำมันเครื่่อง เพราะถ้าน้ำมันเครื่องไม่พอเพียง จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ และครั้งแรกควรเปลี่ยนเมื่อครบ 50 ชั่วโมง และในครั้งต่อไปเมื่อครบ 50 – 100 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน)
3.เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของเครื่องยนต์ และตรวจเช็คสภาพความพร้อมระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
4.หม้อกรองอากาศ ทำหน้าที่กรองฝุ่นผงเล็ก ๆ และเศษสิ่งสกปรกทั้งหลายในอากาศ ที่เข้าไปในกระบอกสูบ ซึ่งเป็นห้องเผาไหม้ให้กำลังให้กับเครื่องยนต์ โดยปกติแล้วหม้อกรองอากาศจะไม่ค่อยได้รับความเสียหาย แต่ไส้กรองของหม้อกรองอากาศนั้น เมื่อใช้งานนาน ๆ ไปฝุ่นผงเล็ก ๆ และเศษสิ่งสกปรกจะติดอยู่ในไส้กรอง ทำให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์ไม่สะดวก
5.ให้ตรวจเช็คสายตรงสวิทซ์ดับ ถ้ามีการเปลือยของสายไฟหรือมีการสัมผัสกันระหว่างโลหะของตัวเครื่อง อาจทำให้เครื่องยนต์ของเราสตาร์ทไม่ติดได้ วิธีแก้ไข คือเราสามารถพันสก็อตเทปสายไฟ หรือ หาตำแหน่งยึดสายกับตัวเครื่องยนต์ไม่ให้ตัวโลหะเกิดการสัมผัสกัน
error: Content is protected !!