รถไถพรวนดิน TAZAWA รุ่น TAZ900M

เครื่องพรวนดิน ชนิดเพลาเดียว

  • กำลังเครื่องยนต์เฉลี่ย : 4.4kw
  • ปริมาตรกระบอกสูบ : 212cc
  • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 3.6L
  • เพลา : ชนิด เพลาเดียว
  • ขอบเขตการพรวน : 900-1200mm
  • ความลึกการพรวน : 150-300mm
error: Content is protected !!