รถไถพรวนดิน TAZAWA รุ่น TX900

เครื่องพรวนดิน เพลาเดียว

  • กรองอากาศแบบพิเศษ ช่วยกรองเศษฝุ่นหรือดินขณะเวลาทำงานได้ดียิ่งขึ้น มีระบบกรองแห้งแบบยาวและกรองเปียก
  • ขาตั้งและกันชนรถพรวนดิน ขาตั้งช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มความของการจอดเก็บรักษาและสำหรับกันชนป้องกันการชนที่ก่อให้เกิดความเสืยหายของเครื่องยนต์
  • หัวเทียนแบบ EMC ปลั๊กหัวเทียนแบบ EMC ช่วยให้ควบคุมกระแสไฟฟ้าให้เสถียรมากขึ้น
  • ถังน้ำมันหนามาพร้อมกับยางรองถังป้องกันการสั่นสะเทือนและความเสียหายของถังน้ำมัน
error: Content is protected !!