TAZAWA-R รุ่น TZR168

เครื่องยนต์เบนซินเพื่อการใช้งานทั่วไป

  • รุ่น : TZR168(6.5)
  • กำลังเครื่องยนต์ : 4.1kw @3600rpm
  • ปริมาตรกระบอกสูบ : 212cc
  • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 3.6L
  • ความจุถังน้ำมันเครื่อง : 0.6L
  • ระบบสตาร์ท : มือดึงสตาร์ท
error: Content is protected !!