TAZAWA-R รุ่น TZR170(7.0)

เครื่องยนต์เบนซินเพื่อการใช้งานทั่วไป

  • กำลังเครื่องยนต์ : 4.3kw @3600rpm
  • ปริมาตรกระบอกสูบ : 212cc
  • ช่วงชักxกระบอกสูบ : 55x70mm
  • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 3.6L
  • ความจุถังน้ำมันเครื่อง : 0.6L
  • ระบบสตาร์ท : มือดึงสตาร์ท

 

error: Content is protected !!