รถไถพรวนดิน TAZAWA RHINO PRO750

  • เครื่องยนต์ : TX225 [7.5]
  • กำลังเครื่องยนต์ : 5.3 kw @3600rpm
  • ขอบเขตการพรวน : 550-800 มม.
  • ความลึกการพรวน : 100-200 มม.

 

error: Content is protected !!