TAZAWA BEAVER-X10 รถตัดหญ้าใบวาย

เครื่องตัดหญ้า TAZAWA BEAVER-X10สำหรับงานสนามกีฬา หรือสนามทั่วไป

  •  รถตัดหญ้าใบวาย กำจัดวัชพืช(เดินตาม)
  • เครื่องยนต์เบนซิน 10แรงม้า 4จังหวะ
  • ระบบเกียร์ เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์                                                                                                                                                             – –

 

 

 

error: Content is protected !!