Tazawa X PREDAROR : รุ่น Predator VSI (15.5)

เครื่องยนต์ทาซาว่าเพลาคว่ำ VSI

  • เครื่องยนต์เบนซิน
  • กำลังเครื่องยนต์ 15.5hp
  • ความเร็วสูงสุด 3600รอบต่อนาที
  • ปริมาตรกระบอกสูบ 439cc
  • ขนาดxช่วงชักกระบอกสูบ : 90x69mm
  • ระบบสตาร์ท : สตาร์ทไฟฟ้า
error: Content is protected !!