TAZAWA X Predator 37HP

  • ปริมาตรกระบอกสูบ : 999cc
  • ขนาดxช่วงชักกระบอกสูบ : 90×78.5mm
  • กำลังเครื่องยนต์เฉลี่ย : 24kw@3900rpm

 

error: Content is protected !!