TAZAWA-R รุ่น TZR170E(7.0) กุญแจสตารท์

เครื่องยนต์เบนซินเพื่อการใช้งานทั่วไป

  • กำลังเครื่องยนต์ : 4.3kw @3600rpm
  • ปริมาตรกระบอกสูบ : 212cc
  • ช่วงชักxกระบอกสูบ : 55x70mm
  • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 3.6L
  • ความจุถังน้ำมันเครื่อง : 0.6L
  • ระบบสตาร์ท : กุญแจสตาร์ท
error: Content is protected !!