TAZAWA X PREDAROR : รุ่น Predator VSI (20.0)

เครื่องยนต์เพลาคว่ำ 

  • เครื่องยนต์เบนซิน
  • กำลังเครื่องยนต์ 20hp
  • ความเร็วสูงสุด 3800รอบต่อนาที
  • ปริมาตรกระบอกสูบ 622cc
  • ขนาดxช่วงชักกระบอกสูบ : 96x86mm
  • ระบบสตาร์ท : สตาร์ทไฟฟ้า
error: Content is protected !!