Tazawa Predator VSI Power 15.5HP

Tazawa Predator VSI Power 15.5hp

  • เครื่องยนต์เบนซิน
  • กำลังเครื่องยนต์ 15.5hp
  • ความเร็วสูงสุด 3600รอบต่อนาที
  • ปริมาตรกระบอกสูบ 439cc
  • ขนาดxช่วงชักกระบอกสูบ : 90x69mm
  • ระบบสตาร์ท : สตาร์ทไฟฟ้า
error: Content is protected !!